OGŁOSZENIE O NABORZE DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Ogłaszamy nabór dzieci do Żłobka Miejskiego od 1 do 15 lipca 2024 roku. Wnioski można pobrać w sekretariacie przedszkola oraz ze stron internetowych Przedszkola Miejskiego – www.jacekiagatka.eu oraz Urzędu Miasta – www.czluchow.eu

Dokumenty należy złożyć do 15 lipca w sekretariacie Przedszkola Miejskiego w Człuchowie przy ul. Jacka i Agatki 5 w godz: 8.00-15.00. Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana na stronach internetowych Przedszkola Miejskiego i Urządu Miasta w dniu 22 lipca 2024 r.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
REGULAMIN REKRUTACJI DO ZŁOBKA
Share